مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

تأثير تقوا و صفاي نفس مربي در تربيت كودك تا چه حد است؟

تأثير تقوا و صفاي نفس مربي در تربيت کودک تا چه حد است؟
 صفاي نفس، دل پاک و تقواي الاهي در تربيت کودک بسيار مؤثر است. اگر مربي (والدين، معلم و...) دلش پاک نباشد و آن را صيقل نداده باشد نمي‏تواند در تربيت کودک، به ويژه تربيت ديني او موفق باشد. سخني کز دل برآيد، لاجرم بر دل نشيند.سخني که از دل پاک بر نيايد، دلنشين نخواهد بود و به قول معروف، از يک گوش مي‏آيد و از گوش ديگر بيرون مي‏رود.

Parameter:3343!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++