مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)

آيا درست است كه والدين به علت مجرد بودن خواهر بزرگ‏تر، مانع ازدواج خواهر كوچك‏تر ميشوند؟

 

خير، درست نيست و اين رفتار والدين، مستند شرعى و عقلى ندارد؛ زيرا آدم‏ها با هم تفاوت دارند؛ نيازهايشانم با هم فرق مى‏كند و شرايط و موانع ازدواج براى آن‏ها متفاوت است؛ اما متأسفانه اين فكر هنوز هم بين برخى از مردم وجود دارد كه اگر با وجود دختر بزرگ‏تر، به خواستگار دختر كوچك‏تر پاسخ مثبت دهند، به دختر بزرگ‏تر مجرد لطمه خواهد خورد و شايد ديگران چنين برداشت كنند كه حتما عيب و نقصى داشته كه ازدواج نكرده است!بنابراين به والدين و خواهران كوچك‏تر توصيه مى‏شود كه تا حد امكان براى ازدواج خواهر بزرگ‏تر صبر كنند؛ اما اگر زمينه ازدواج او فراهم نشد و سن خواهر كوچك‏تر هم رو به افزونى گذاشت، صبر ديگر جايز نيست؛ زيرا ممكن است همان مشكل براى خواهر كوچك‏تر هم ايجاد شود كه متأسفانه در مواردى به همين دليل و در پى پايبندى به همين انديشه نادرست، چنين شده است.
ازدواج
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:3226!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++