مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)

4 تن از مهمترين امامزادگان ايران

/UploadedData/1/Contents/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%D9%871_3.jpg

مهمترين امامزاده در ايران «حضرت معصومه» (س) است[1]. حضرت معصومه (س) به نظر برخى در سال 179 هجرى قمرى متولد شده و در سال 201 هجرى قمرى وفات كرده است. امام رضا (ع) در سال دويست از مدينه به سوى خراسان برده شد و يك سال پس از آن حضرت معصومه (س) از مدينه به قصد خراسان بيرون آمد. بنابراين حضرت معصومه در سال 201 هجرى قمرى به ايران آمده و در قم دفن شده است[2].
يكى ديگر از امامزاده هاى مهم ايران شاه عبدالعظيم حسنى است. شاه عبدالعظيم در سال دويست هجرى متولد و در سال 250 قمرى به سامرا آمد و در همان سال هم به ايران آمد و بين سال هاى 252 تا 255 وفات كرد[3]. 
از ديگر امامزادگان مهم ايران «شاه چراغ» است. شاه چراغ در سال 201 با دوازده هزار نفر از شيعيان و سادات از مدينه حركت كرد. و به سوى خراسان راه افتاد. در اطراف شيراز با نيروهاى حكومتى درگيرى پيش آمد و كار به جنگ خونين كشيده شد و در پايان كار خود او هم به شهادت رسيد[4]. بنابراين شاه چراغ در سال 201 هجرى قمرى به ايران آمده است. 
يكى از امامزادگانى كه در قم مدفون است، «موسى مبرقع» است و پسر حضرت امام جواد (ع) است. موسى مبرقع در سال 214 قمرى در مدينه متولد شد و در سال 256 به قم آمد و در سال 296 وفات كرد[5]. موسى مبرقع اولين سيد از سادات رضوى است كه به ايران آمده است[6]. 
 

پي نوشت:

[1] انوار پراكنده، ج اول، حالات حضرت معصومه «س».

[2] امامزادگان معتبر ايران، سيد عزيزالله امامت، صص 9- 7 و انوار پراكنده، ج اول، حالات حضرت معصومه «س». 

[3] امامزادگان معتبر ايران، ص 13.

[4] همان، ص 28.

[5] انوار پراكنده، ج اول، ص 379.

[6] همان.

كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:20911!model&78 -LayoutId:78 LayoutNameالگوي داخلي+تاريخ+++++++