مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

چرا وقتي زن درخواست طلاق كند، مهريه به او تعلق نمي گيرد

/UploadedData/1/Contents/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%20-%20%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%871.jpg

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

بايد توجه داشت همانطور كه مهريه حق زن است، طلاق نيز حق مرد است و اگر زنى بخواهد بدون دليل مشروع و به واسطه كراهتى كه از ادامه زندگى با شوهر دارد طلاق بگيرد بايستى رضايت شوهر در صرف نظر از حق طلاق را جلب نمايد.
لازمه اين سخن آن است كه اگر زنى به دليل عسر و حرج ناشى از عدم رعايت حقوق زناشويى مانند عدم پرداخت نفقه، تقاضاى طلاق كند حاكم مى تواند مرد را به رعايت حقوق زناشويى الزام، تعزير و نهايتا طلاق زن را بدون رضايت شوهر اجرا نمايد.[1] از اين رو زن مى تواند كليه مهريه خود را مطالبه كند و از شوهر ناسازگار خويش جدا  شود.
ولي اگر زن بخواهد بدون دليل مشروع و بدون اينكه شوهر از وظايف شرعى و قانونى خود كوتاهى كرده باشد و صرفا به دليل كراهت از شوهر از او جدا شود بايستى رضايت شوهر را در طلاق دادن جلب نمايد كه اين امر در قالب طلاق خلع[2] و مبارات[3] محقق مى شود. حكمت آن نيز روشن و منطقى است. شوهر براى ازدواج، متحمّل هزينه هايى گوناگون مادى و معنوى شده است و اراده كرده براساس قوانين و  ضوابط شرعى با همسر خود زندگى كند امّا زن به دلايل مورد نظر خودش خواهان طلاق است، لذا بايد به نوعى جبران كند.
ثانيا، طلاق حق مرد است، لذا زن با بذل مال يا مهر خود به نوعى رضايت او را جلب مى كند و از لجاجت مرد مى كاهد.
ثالثاً، زن براى رهايى خود اين كار را انجام مى دهد و بديهى است كه كسى كه مى خواهد به خواسته اى دست يابد، بايد از خواسته ديگرى چشم پوشى كند و اين معنا ندارد كه زن هم خواهان طلاق باشد و هم خواهان مهريه. زيرا زن به دنبال رهايى از مردى است كه از وى كراهت دارد و در اين صورت طلب مهريه به عنوان هديه و شيرينى زندگى از او توقع بى جايى است.[4]

منبع:
[1]. وسايل الشيعه، ج 21، روايات ص 515 به بعد ابواب النفقات
[2]. طلاق خلع: هرگاه زني حاضر به ادامه زندگي با شوهر نباشد اما شوهر مايل به جدايي نباشد، چنانچه زن مهريه يا مقداري از اموال خود را به شوهرش ببخشد تا او را به طلاق راضي كرده و شوهر، او را طلاق دهد، اين طلاق را طلاق خلع مي‌نامند.
[3]. طلاق مبارات: هرگاه عدم تمايل به زندگي از سوي زن و شوهر، هر دو باشد و بخواهند از يكديگر جدا شوند و زن مالي به شوهر بدهد كه او را طلاق دهد، آن طلاق را طلاق مبارات گويند. نكته: در طلاق خلع و مبارات، مرد حق رجوع ندارد مگر آنكه زن مالي را كه بخشيده، بازگرداند و از بخشش خود صرف نظر كرده و پول را باز پس گيرد. 
[4]. براى آگاهى بيشتر در اين زمينه ر.ك: الف. مختصر حقوق خانواده، دكتر سيد حسين صفائى، دكتر اسداللّه امامى، نشر دادگستر. ب. حقوق خانواده، دكتر محمدجعفر جعفرى لنگرودى، كتابخانه گنج دانش.
سيد ابراهيم حسيني، حقوق خانوادگي و اجتماعي زن، پرسش 14
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
اذن پدر دختر باکره صیغه عقد موقت
Parameter:4409!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++