مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

چرا بدن برخي از مردگان در قبر نمي‏ پوسد

/UploadedData/1/Contents/%D9%85%D8%B1%DA%AF%20-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF1.jpg

آيت ‏الله حسيني تهراني در كتاب «معادشناسي»، بحث مفصلي پيرامون ارتباط بدن برزخي و بدن مادي مطرح كرده است و پس از اثبات ارتباط بدن مثالي (برزخي) با بدن مادي واقع در قبر، مي ‏فرمايد:
«از جمله شواهد اين ارتباط، نپوسيدن بدن پيامبران، ائمه طاهرين و اولياي خدا در قبر است... بدن ‏هايي كه در ميان قبر است، ممكن است نپوسد و اين ناشي از تأثير تقوي و طهارت روح وي در بدن داخل قبر مي‏ باشد، مانند جنازه‏ شيخ صدوق، ايشان با اين كه در سال 381 ه. ق رحلت كرده بود، هنگام خراب شدن مقبره ‏اش در سال 1238 ه. ق، مشاهده شد كه بدنش همچنان سالم و تازه مانده است».
پس اين سالم ماندن بدن در قبر، ناشي از ارتباطي است كه بين عالم برزخ و اين دنيا برقرار است. در عالم برزخ - چون واسطه‏ بين دنيا و آخرت است - تعلق انسان كاملا از دنيا قطع نمي‏ شود و هنوز رابطه‏ اي متصور است. اين رابطه و توجه، به خصوص در اوليا الله موجب مي‏ شود كه بدن آن‏ها بعد از گذشت سال‏ ها همچنان سالم بماند.


 منبع:
زندگي پس از مرگ‏، جلد چهارم،‏ حسين سوزنچي‏، ص74.

Parameter:4122!model&76 -LayoutId:76 LayoutNameالگوي داخلي+++++++اعتقادات