مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 7

پيام عاشورا

UploadedData/Contents/635558740935186303.png

محمد صادق نجمي جامعه مدرسين حوزه علميه، دفتر انتشارات اسلامي اين حاوي يكصد و شصت پيام عاشورايي از امام حسين عليه السلام ميباشد. مطالب در سرفصلهاي ذيل دستهبندي شدهاند: 1- معرفى اهل بيت (ع ) و بنى اميه در پيام امام حسين (ع ) معرفى اهل بيت (ع ) 2 - معرفى حسين بن على (ع ) 3 - معرفى بنى اميه 4 - معرفى معاويه 5 - معرفى يزيد 6 - نكوهش مردم كوفه در پيام امام حسين (ع ) 7 - پيام مقاومت 8 - دعوت به صبر و پايدارى 9 - امر به معروف و نهى از منكر در پيام حسين بن على (ع ) 10 - نماز در پيام امام 11 - سه پيام تهديدآميز 12 - پيام شجاعت 13 - پيام انتخاب 14 - پيام اتمام حجت 15 - اتمام حجت خصوصى 16 - پيام استمداد 17 - پيام انتقام 18 - پيام شهادت 19 - پيام پيروزى 20 - دعا و نفرين در پيام امام


آيت الله شيخ لطف الله صافي گلپايگاني (حفظه الله) شهيد آگاه
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:5982!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++