مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 10

پاداش هاي نمازگزاران

UploadedData/Contents/635806308593054762.png

رحيم كارگر محمد ياري ستاد اقامه نماز و احياي زكات تهران كتاب حاضر به بررسي امتيازات و ثوابهاي عظيمي كه خداوند براي نمازگزاران در نظر گرفته است مي‏پردازد. نويسنده ضمن بيان رواياتي در مورد پاداش اقامه نماز، آن را مايه نجات مسلمان در دنيا و آخرت شمرده و فزوني رزق و روزي را از آثار و بركات دنيوي نماز شمرده است. اجابت دعاي نمازگزاران، امنيت دنيوي و اخروي آنان، سعادت و نيكبختي نمازگزاران و خشنودي خداوند از نمازگزاران از مباحث مهم موجود در اين كتاب مي‏باشد كه نويسنده با ذكر رواياتي در اين موضوعات به آنها پرداخته است.


شرح و تفسير دعاي مكارم الاخلاق محمد تقي فلسفي رحمه الله
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:9047!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++