مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 6

وهابيت بر سر دو راهي

UploadedData/Contents/635216874803340000.png

آيت الله مكارم شيرازي
شواهد و قراين نشان مى دهد كه عمر وهّابيگرى افراطى به سر آمده و طرفداران و حاميان خود را به سرعت از دست مى دهند. زيرا در بطن اصول وهّابيّت تندرو امورى نهفته است كه قابل بقا در دنياى امروز نيست.كتاب حاضر به شرح اين اصول مي پردازد. اين كتاب به زبان عربى منتشر شده است.
 


كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:4824!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++