مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 23

همراه با راستگويان

UploadedData/Contents/635691875426489448.png

دكتر سيد محمد تيجاني ب‍ن‍ي‍اد م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ي‌، م‍رك‍ز ن‍ش‍ر‬‏ اين كتاب بر خلاف ديگر كتابهاي دكتر تيجاني كه در نقد مذهب اهل تسنن مي باشند، به دنبال تبيين و توضيح اعتقادات مترقي شيعي است و در صدد است تا پاسخ بسياري از اتهاماتي را كه به مذهب تشيع وارد مي سازند پاسخ گفته و دروغ پردازي هاي آنان را بر ملا كند. ايشان در اين كتاب در ابتدا به ذكر مهمترين عقايد هر دو گروه سني و شيعه پرداخته و با استفاده از دلايل عقلي و قرآني اثبات مي كنند كه براي هر انسان خردمند و فهميده اي، پذيرش عقايد شيعه بسيار آسان و سهل است؛ بر خلاف عقايد اهل سنت! از جمله اين عقايد مي توان به موارد زير اشاره نمود: عقيده دو گروه درباره خداوند متعال، اعتقاد درباره نبوت، امامت، خلافت، اعتقادات در مورد قضا و قدر، اختلاف در سنتهاي نبوي و ... . در بخش دوم از كتاب، نويسنده به ذكر پاره¬اي از عقايد شيعه كه از نظر اهل سنت، نكوهيده شده است پرداخته و با دلايل قرآني و روايات مورد پذيرش خودِ اهل سنت به دفاع از اين اعتقادات مي پردازد. از جمله اين اعتقادات مي توان به موارد زير اشاره نمود: مساله عصمت و علم ائمه اطهار، بداء، تقيه، متعه يا ازدواج موقت، سجده بر خاك، جمع بين دو نماز، مساله رجعت و ... .


اسلام
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:6533!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++