مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 11

نظام حقوق زن در اسلام

UploadedData/Contents/635408071209242942.png

متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري انتشارات صدرا

كتاب « نظام حقوق زن در اسلام» كتابي است مشتمل بر سلسله مقالاتي در باب خواستگاري، زن، استقلال اجتماعي، اسلام و تجدد زندگي، مقام زن در قرآن، حيثيت و حقوق انساني، مباني حقوق خانوادگي، تفاوت هاي زن و مرد، مهر و نفقه، ارث، طلاق و . اين كتاب از يك پيشگفتار و هشت بخش تشكيل شده است. استاد در پيشگفتار، با اشاره به مشكل جهاني روابط خانوادگي و نقل قول از نويسنده معروف كتاب « تاريخ تمدن» آقاي ويل دورانت جامعه غربي را داراي مشكلات و معضلات عديده‌اي در اين زمينه چون بهم خوردن نظم خانوادگي و سست شدن پايه ازدواج، كاهش روابط عاطفي خانوادگي، ابتذال زن و جانشين شدن هوسهاي سطحي به جاي عشق، افزايش دائم التزايد طلاق و ... مي داند. در بخش اول كتاب استاد با نگاه تيزبين و شفاف خود رازي از رازهاي گزينش را بيان مي كند . اينكه در طبيعت، مرد مظهر طلب و عشق و تقاضا آفريده شده و زن مظهر مطلوب بودن، معشوق بودن. زن شمع و مرد بسان پروانه .بخشهاي ديگر كتاب شامل: خواستگاري و نامزدي، زن و استقلال اجتماعي، اسلام و تجرد زندگي، مقام انساني زن از نظر قرآن، مباني طبيعي حقوق خانوادگي، تفاوت هاي زن و مرد.كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:5256!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++