مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)

نگاه هاي حلال 6 دسته اند

/UploadedData/1/Contents/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87%20%DA%AF%D9%843_1_1.jpg

 در يك تقسيم استقرايي انواع نگاه هاي حلال را مي توان به 6 دسته ذيل تقسيم كرد: 

1. نگاه به نامحرم، در مقام خواستگاري.

2. نگاه به چهره و دست زن كهنسالي كه هيچ گونه رغبتي به ازدواج با او نيست.

3. نگاه به عكس زن بدحجاب ناشناس.

4. نگاه  هم جنس به هم جنس (به جز عورت).

5. نگاه به زن غير مسلمان، خواه از اهل كتاب باشد يا خير.

6. نگاه به نامحرم به هنگام ضرورت (مثل اينكه بخواهد او را از غرق شدن يا سوختن نجات دهد البته بايد به اندازه ضرورت اكتفا شود.)

همه موارد فوق جايز است، مشروط به اينكه قصد لذت و يا ترس افتادن به گناه، همراه آن نباشد. (همچنين نگاه محارم به يكديگر به علت وضوح آن ذكر نشد.)

 

پي نوشت:

توضيح المسائل مراجع، م 1295، 2441. عروة الوثقي، ج2، ص634، 672. 

كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:20606!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++