مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

ميزان مهريه حضرت زهرا(س) در زمين و آسمان ها

/UploadedData/1/Contents/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87%20%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%20%D8%B38_1.jpg

مهرية حضرت زهرا (س) چهار صد درهم يا اندكي بيش تر يا كم تر بود ، كه با اين پول پيراهني به بهاي هفت درهم و چارقدي به بهاي چهار درهم و دستمال و قطيفة مشكي بافت خيبر و دو عدد تشك و چهار عدد بالش و پرده اي از پشم و يك تخته بوريا و يك آسياب دستي و لگني از مس و مشكي از چرم و يك ظرف چوبي و كاسه اي براي دوشيدن شير و يك آفتابه و يك خمره و چند عدد كوزه خريدند. وقتي اين ها را نزد پيامبر آوردند، فرمود: خدا به اهل بيت بركت دهد.(1)

به پيامبر (ص) گفتند: اين مقدار مهر فاطمه در روي زمين است، مهر او در آسمان ها چه مقدار است؟

حضرت فرمود: مهر فاطمه در آسمان ها، زمين است(2). از امام باقر (ع) نقل شده است: مهرية زهرا (س) چهار نهر فرات و نيل و نهروان و نهربلخ است، ولي در روي زمين پانصد درهم قرار داده شد، تا براي ديگران اسوه و ملاك باشد.(3)

البته مقصود از مهريه در اينجا معناي خاصي است، نه اينكه حضرت زهرا مالك آنها بوده و هيچ كس حق استفاده از اين رودها را نداشته باشد.

 

پي نوشت ها :

1 - سيد جعفر شهيدي ، زندگاني حضرت فاطمه (س) ص 59.

2 - مجلسي، بحارالانوار، ج43، ص 113.

3 - مجلسي، همان.

Parameter:3688!model&76 -LayoutId:76 LayoutNameالگوي داخلي+++++++اعتقادات