مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 40

محمدصلي الله عليه و آله پيامبري براي هميشه

/UploadedData/1/Contents/636145832601453182.png

حسن رحيم پور ازغدي طرح فردا كتاب حاضر متن پياده شده چهار سخنراني از آقاي رحيم پور ازغدي است كه در ارتباط با شخصيت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در مناسبتهاي گوناگوني ايراد شده است. كتاب در چهار گفتار به رشته تحرير در آمده است كه عناوين آن شامل: گفتار اول: چه بايد كرد؟ (سيره حكومتي)، گفتار دوم: محمد (ص) پيامبري براي هميشه، گفتار سوم: پيامبري و خاتميت و گفتار چهارم: اجتهاد سرگردان، جهاد بي هدف است.


احمد تتوي- آصف خان قزويني تاريخ الفي جلد1- 8 شركت انتشارات علمي و فرهنگي
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:15898!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++