مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)

مبالغ اضافه اي كه بانك ها در قبال وام داده شده، طي اقساط مي گيرند

/UploadedData/1/Contents/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A91_1.jpg

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

برخى بانك‏ها مانند بانك مسكن وام هايى را براى خريد يا ساخت و يا تعمير خانه به مردم مى‏ دهند ولى بعد از پايان عمليات، وام را بصورت اقساط با مبلغى بيشتر دريافت مى ‏كنند، آيا اين كار صحيح است؟

ايات عظام امام، خامنه اى، صافى، مكارم، نورى و فاضل: اگر اين وام بصورت قرض مى‏ بود ربا و حرام مى‏ شد ولى حقيقت آن است كه اين نوع وام‏ ها عنوان قرض ندارد بلكه آن را طبق يكى از عقود شرعى مانند شركت، مضاربه، جعاله، اجاره و مانند آن پرداخت مى‏ كنند كه اگرشرايط آن را بطور كامل رعايت نمايند هيچ اشكالى در صحت آن پيدا نمى‏ شود.
آيت الله تبريزى: اگراين وام بصورت قرض باشد ربا و حرام است و اگر آن را طبق يكى از عقود شرعى ( شركت، جعاله، مضاربه، اجاره و مانند آن) پرداخت مى‏ كنند اشكال ندارد.
آيت الله وحيد: گرفتن اصل وام اشكال ندارد ولى قصد دادن بهره حرام است و به منظور جلوگيرى از ارتكاب اين حرام مى‏ تواند قصد دادن بهره را نكند هرچند كه بداند بهره را از او خواهند گرفت. 
آيت الله سيستانى: اگر آن را طبق يكى از عقود شرعى ( شركت، جعاله،مضاربه، اجاره و مانند آن) پرداخت مى‏ كنند اشكال ندارد و در غير اين صورت وام را به عنوان مجهول المالك دريافت كنيد و آن را ازسوى  معظم له به خودتان تان قرض بدهيد آنگاه در آن تصرف نماييد. 
آيت الله بهجت: گرفتن وام با بهره از بانك ربا و حرام است و براى جلوگيرى از ارتكاب ربا مى‏ تواند دفترچه حساب سپرده را از بانك به مبلغ سود وام بخرد به شرط اينكه بانك مبلغ مورد تقاضاى (اصل وام ) او را تا مدت معينى به او قرض دهد. 

منبع:
آيت الله خامنه ‏اى، اجوبه، س 1913؛ آيت الله فاضل، جامع المسائل، ج1، س 1087؛ آيت الله صافى، جامع الاحكام، ج 2، س 1998؛ آيت الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 466 و 474 . 
آيت الله تبريزى، استفتاءات، س 2147 و وحيد، توضيح المسائل، مسائل مربوط به بانك‏ها.
آيت الله سيستانى، المسائل المنتخبه، المسائل المستحدثه، الاقتراض، م2 و سايت، بانك و قرض  
آيت الله بهجت، توضيح المسائل، 2281.دفتر:آيات عظام امام و مكارم و وحيد.  
كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
اسلام جايز ربا
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:675!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++