مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)

كارهايي كه نماز را باطل مي كند

/UploadedData/1/Contents/%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%20%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%A8%DB%8C1.jpg

جهت عضويت در كانال "مقلدين مراجع تقليد" كليك كنيد

1. از بين رفتن يكي از شروط در اثناء نماز.

2. باطل شدن وضو يا غسل در اثناء نماز عمدا يا سهوا.

3. گذاشتن دست ها روي هم، عمدا با اين قصد كه جزء نماز است.

4. گفتن آمين، عمدا بعد از سوره حمد.

5. روي برگرداندن از قبله.

6. حرف زدن عمدي.

7. خنديدن عمدي (قهقهه).

8. گريه كردن عمدي با صداي بلند براي امور دنيا.

9. كار اضافه اي كه صورت نماز را به هم بزند.

10. خوردن و آشاميدن در بين نماز.

11. شك در ركعات نماز دو يا سه ركعتي.

12. كم و زياد كردن ركن نماز عمدا يا سهوا. 

 

پي نوشت:

توضيح المسائل مراجع، ج1، م 1126. جامع احكام، م 289.

كاربر گرامي، با توجه به احتمال تغيير در نظرات و فتاواي مراجع عظام، جهت اطلاع از آخرين فتوا با دفتر مرجع تقليد خود تماس بگيريد. با تشكر
آرايش بانوان نماز
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:20388!model&82 -LayoutId:82 LayoutNameالگوي داخلي+++++++