مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
5.0 (1)
تعداد دريافت: 14

ماخذ‌شناسي قواعد فقهي

UploadedData/Contents/635408059233127948.png

دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

كتاب حاضر با هدف آشنايي پژوهشگران با منابع و مآخذ اصلي قواعد فقه تدوين شده است. وبه معرفي منابعي كه در اين زمينه تدوين يافته است مي‌پردازد.كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:5247!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++