مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 3

غديرشناسي

UploadedData/Contents/635453498473618616.png

محمد دشتي

غـديـرشناسي پاسخ به 72 سئوال پيرامون غديراست: حادثه بزرگ غدير، در آستانه غدير، ولايت و غدير، حوادث پس از غدير، غدير در آيات و روايات، غدير و خانواده پيامبر، غدير و كودتاي سقيفه و غدير و آزادي از موضوعات اساسي در اين مجموعه است.كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:5034!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++