مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (1)

عمر سعد چگونه و به دست چه كسي كشته شد؟

عمر سعد به دست ابا عمره كشته شد . 
ابن اثير يكي از تاريخ نويسان قديمي در اين باره مي نويسد:
مختار ثقفي ابا عمره را به دنبال عمر سعد فرستاد. او نزد عمر سعد رفت و گفت: احضار امير را اجابت كن ، عمر برخاست كه برود پاى او به جبه وى پيچيد لغزيد و افتاد (اين حركت او بهانه را به دست ابوعمره داد و او به خيال اينكه عمر سعد قصد حمله به او را دارد به او حمله كرد و) همانجا او را با شمشير زد و كشت و سرش را بريد و نزد مختار برد.[1]

پي نوشت :
[1] . ابن اثير, ترجمه الكامل في التاريخ, ج‏12, ص 103.

 

كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:5589!model&78 -LayoutId:78 LayoutNameالگوي داخلي+تاريخ+++++++