مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 5

طهارت و نجاست اهل كتاب و مشركان در فقه اسلامي

UploadedData/Contents/635408061417202870.png

محمدحسن زماني مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي

يكي از مسائل بسيار مهم حقوقي - سياسي، نحوه ارتباط و تعامل مسلمانان با غير مسلمانان است. اين بحث در دوران هاي متاخر، به خاطر كثرت ارتباط مسلمانان با پيروان ديگر مذاهب، مهاجرت‌ها و سفرهاي تحصيلي و تحقيقي بر اهميت بيشتر نظريه‌پردازي در اين مسئله افزوده است. در تحقيق حاضر به بررسي علمي اين مسئله پرداخته شده است:كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:5250!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++