مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)

شهر كوفه چگونه به وجود آمد؟

/UploadedData/1/Contents/%DA%A9%D9%88%D9%81%D9%871_1.jpg

اين شهر از شهرهاى معروف تاريخ اسلام است كه كانون حوادث بسيار زيادى بوده است و تاريخ اسلام در جهاتى با نام آن آميخته شده است. در اين كه چرا اين شهر به عنوان كوفه ناميده شده، بعضى معتقدند به خاطر آن است كه شكل دائره مانند دارد و عرب به شن زار مدوّر «كوفان» مى گويد. و بعضى مى گويند به خاطر اجتماع مردم در آنجا بود؛ زيرا يكى از معانى اين واژه اجتماع است. البته وجه تسميه هاى ديگرى نيز براى آن ذكر شده است.
گفته مى شود كه اين آبادى در سال هفدهِ هجرى در عصر خليفه دوم، به صورت شهر در آمد و بعضى تاريخ آن را كمى بعد از آن نوشتند. اين شهر به عنوان بزرگ ترين شهر عراق «قُبَّةُ الاِسلام» و محل هجرت مسلمانان شناخته مى شد و سعد بن ابى وقّاص آن را بنا كرد.
بعضى گفته اند علت بناى اين شهر، اين بود كه سعد بن ابى وقّاص بعد از فتح عراق و غلبه بر لشكر ساسانيان، در مدائن فرود آمد و چند تن را به مدينه فرستاد تا مژده اين فتوحات را به خليفه دوم برسانند. خليفه فرستادگان سعد را رنگ پريده و بيمارگونه ديد. هنگامى كه علت را جويا شد، سبب اين تغيير حال را بدى آب و هواى شهرهاى عراق ذكر كردند. خليفه دستور داد سرزمينى را براى اقامت لشكر در نظر بگيرد كه با مزاج آنان سازگار باشد. سعد آنجا را انتخاب كرد و در آغاز مانند بصره، خانه ها را با نى ساختند. چيزى نگذشت كه آتش سوزى در گرفت و سوخت. سپس آنجا را با خشت ساختند. سعد مسلمانان را ميان توقّف در مدائن يا در كوفه مخيّر كرد. گروهى، راه كوفه را پيش گرفتند و پس از مدتى سلامت خود را بازيافتند. [1]
در مدح و ذم كوفه، روايات زيادى داريم و به نظر مى رسد كه اين روايات، ناظر به ادوار مختلف كوفه و مردمى است كه در آن سرزمين مى زيستند. بعضى از روايات ذيل آيه شريفه «و طور سينين»، [2] آن را به كوفه تفسير نموده است. در حديثى ديگر، از امام صادق (عليه السلام) آمده است: «اَلْكُوفةُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيْاضِ الْجَنَّةِ»; (كوفه، باغى از باغ هاى بهشت است). و در ذيل همين روايت آمده كه قبر نوح و ابراهيم و قبور سيصد و هفتاد پيامبر و ششصد وصى، و قبر سيد الأوصياء على(عليه السلام) در كوفه است.
در حديث ديگرى نيز از امام صادق (عليه السلام)آمده است: «اِنّهُ لَيْسَ بَلَدٌ مِنَ الْبُلْدانِ وَ مِصْرٌ مِنَ اَلاَْمْصارِ، اَكْثَرَ مُحِبَّاً لَنا مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ»; (هيچ شهرى از شهرها بيش از مردم كوفه دوستدار ما اهل بيت نيستند). [3]
ولى مى دانيم دوران هايى بر كوفه گذشت كه دشمنان اسلام و به خصوص دشمنان اهل بيت، بر آن چيره شدند و آن شهر عملا مبدّل به يكى از كانون هاى ضدّ اسلام و ضدّ اهل بيت شد.[4]

منبع:

(1) . معجم البلدان، ماده «كوفه»; تاريخ كامل، جلد 2، صفحه 527; لغتنامه دهخدا، ماده «كوفه».
(2) . سوره تين، آيه 2.
(3) . سفينة البحار، ماده «كوفه».
(4) . پيام امام علي(ع)، جلد2، ص 81.

 
 

كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:4048!model&78 -LayoutId:78 LayoutNameالگوي داخلي+تاريخ+++++++