مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 198

شرح گلشن راز شيخ محمود شبستري

UploadedData/Contents/635839673201163238.png

محمدتقي تسكين دوست گلشن راز، مجموعه عارفانه اي كه مشتمل است بر 105 بيت مثنوي از شيخ محمود شبستري كه به رغم اختصار و قلت، مضامين عرفاني و انساني و هنري را در خود جاي داده است. ابيات اين اثر معنوي در كتاب شرح گلشن راز، وسط مولف شرح و تفسير گرديده است. سير تفكر آدمي؛ راه درست خداشناسي؛ حقيقت وجودي انسان؛ ولي و نبي؛ مرد تمام و انسان كامل؛ راز ختم نبوت؛ جهان يك قطره از درياي حيات است و .... برخي عناوين مثنوي گلشن راز هستند.


اثرات سحرخيزي و نمازشب در انسان محمد مهدي حاجي پروانه
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:9327!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++