مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)

روح انسان چه فعاليت هايي انجام مي دهد

/UploadedData/1/Contents/%D8%B1%D9%88%D8%AD.jpg

1 ـ انديشيدن: براي راهيابي به مجهولات و حل مشكلات.

2 ـ ابتكار: براي رفع نيازهاي مختلف،مقابله با حوادث گوناگون،اختراعات و اكتشافات.

3 ـ حافظه: براي نگهداري انواع معلومات كه از طريق حس يا تفكر و انديشه براي انسان حاصل شده است و بعد طبقه بندي و بايگاني آنها و سپس ياداوري به هنگام لزوم.

4 ـ تجزيه و تحليل مسائل: براي پيدا كردن علل و ريشه هاي حوادث از طريق جدا كردن مفاهيم ذهني از يكديگر و بعد تركيب آنها با هم و سپس رسيدن به علل و نتايج حوادث.

5 ـ تخيل: يعني ايجاد صورتهاي ذهني كه احيانا در خارج وجود ندارد بعنوان مقدمه اي براي فهم مسائل جديد.

6 ـ تصميم و اراده: براي انجام كارها، يا متوقف ساختن و يا دگرگون كردن آنها.

7 ـ محبت و دوستي، دشمني و دهها پديده ديگر كه در اعمال انسان اثرات مثبت يا منفي دارد.(1)

منابع:

1-پيام قرآن،جلد2، بحث روح.

 

ايمان بهشت پيامبر(ص) تفسير نمونه سوره كهف
سوره مؤمنون فردوس قرآن قناعت نعمت
وارث
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:1763!model&76 -LayoutId:76 LayoutNameالگوي داخلي+++++++اعتقادات