مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (1)
تعداد دريافت: 7

رساله توضيح‌المسائل حضرت امام خميني

UploadedData/Contents/635407769342857173.png

امام خميني

رسالۀ توضيح‌المسائل، مطابق با فتاواي مرجع عاليقدر حضرت امام خميني، شامل احكام و دستورات عملي شرع مقدس اسلام است كه با توجه به نياز روز مؤمنان و مواجهۀ ايشان با مسائل مستحدثه و نوين زندگي جديد، تدوين و عرضه شده است. اين رساله، راهنمايي براي پيشبرد امور فردي و اجتماعي زندگي هر فرد مسلمان است تا بتواند شئون مختلف زندگي خود را در مسير رستگاري در دنيا و آخرت تنظيم نمايد.احكام
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:5213!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++