مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)

راه هاي شناخت استعداد فرزندان

/UploadedData/1/Contents/%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF2_1_5.jpg

1. گفت و گو: در گفت و گو با فرزندان در زمينه هاي گوناگون مي توان به استعدادهاي آن ها پي برد.

2. توجه به رفتار: با توجه كردن به رفتار فرزندان، استعدادهاي آن ها شناخته مي شود. آموزگاري، شاگرد تنبلي را پند مي داد و پيامدهاي تنبلي را برايش تشريح مي كرد. ناگهان متوجه شد كه شاگرد، ضمن گوش دادن، با ذغالي روي ميز، صورت انساني را نقاشي مي كند و فهميد كه در زمينه نقاشي استعداد دارد. مطلب را با والدين او در ميان گذاشت و با شكوفايي آن استعداد، در رشته نقاشي سرآمد روزگار شد.
3. توجه به توانمندي: ميزان توانمندي فرزند در دروس گوناگون مدرسه نيز مي تواند گوياي استعداد او باشد؛ گرچه هميشه اين گونه نيست و گاهي به رغم عدم استعداد در يك درس، با « تلاش فراوان» به نمره خوب دست مي يابد.
4. توجه به علاقه مندي: با توجه كردن به علاقه مندي هاي كودكان و نوجوانان نيز مي توان به استعداد آن ها پي برد.
سرگرمي آندره آس وزاليوس، پزشك معروف آلماني در دوران كودكي، تشريح حيوانات و پرندگان بود. والدين آندره با توجه كردن به اين علاقه او دريافتند كه در زمينه پزشكي استعداد دارد و زمينه هاي شكوفايي آن را فراهم ساختند. 
شارل دولينه، گياه شناس بزرگي شد. او هرگاه در كودكي گريه مي كرد، مادرش گلي به دستش مي داد و آرام مي گرفت.
 
مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوار طاها.
غيبت
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:3314!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++