مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

دومصيبت

گفت: اي به خون تپيده! مكرّم برادرم!
  
  كافتاده‌اي به روي زمين، در برابرم
  
آيا تو آن حسين مني؟ كز شرف نمود
  
  بر دوش خود سوار، تو را جدّ اطهرم
  
بر خاك مي‌نشيني و ننْشيني‌ام به چشم
 
 آتش به دل مزن، مگر از خاك كم‌ترم؟
  
صابر شدم به هر ستم و هر بلا، ولي
  
  هرگز نمي‌رود دو مصيبت ز خاطرم
  
اين داغ سوزدم كه ميان دو نهر آب
  
  لب‌تشنه، جان سپرده‌اي اندر برابرم
  
اين درد كاهدم كه يكي كهنه پيرهن
  
  گفتي بده كه تا نبَرد كس ز پيكرم
  
آن پيرهن به جسم شريفت نمانْد و مانْد
 
 عريان در آفتاب، تن پاك دلبرم
 
برخيز كز وداع تو بر جان زنم شرار
 
 كاينك ز خدمتت، به تحسّر مسافرم

 منبع:
ميرزا يحيي مدرّس اصفهاني"/ديوان يحيي

حسين روضه رضوان عشق گل خندان
Parameter:4603!model&80 -LayoutId:80 LayoutNameالگوي داخلي+وِيژه ++++++