مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 5

دفتر 32 پرسش‌ها و پاسخ‌ها “احكام ويژه بانوان”

UploadedData/Contents/635295282629300000.png

سيد مجتبي حسيني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها

آنچه پيش رو داريد، بخشى از پرسشهاى مربوط به احكامِ ويژه بانوان است كه داراى فراوانى در ميان قشر  جوان و دانشگاهيان است. اين احكام مطابق با فتاواي 10تن از مراجع عظام تقليد پاسخ داده شده است. برخي از موضوعات آن عبارت است از: بلوغ دختران و نشانههاى آن، دوره عادت و قاعدگى (پريود)، مبتدئه، مضطربه و ناسيه، غسل حيض، باردارى و يائسگى، نماز حائض، روزه حائض، محرمات حائض، اسامى متبركه، استحاضه، وضو و غسل استحاضه، احكام نفاس و باردارى، نماز و روزه مستحاضه، دانستنىها. پرسش و پاسخ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:5010!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++