مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)

در مواقع قمر در عقرب آيا واقعا ازدواج بد يُمن است

در اصطلاح نجوم هنگامي كه ماه در سير و حركت خود در برج عقرب قرار گرفت، گفته مي شود كه قمر در عقرب است.عقرب يكي از صورت هاي فلكي است كه ستارگان زيادي دارد. وقتي كه ماه در مقابل اين صورت فلكي قرار بگيرد، تاثيرات آن روي زمين با ساير اوقات متفاوت است . در علم هيئت احكامي در خصوص اين وقت ذكر شده است. در بعضي از روايات از انجام برخي كارها (مثل ازدواج و خواندن خطبه عقد، آميزش جنسي و معامله) نهي شده است.
۱. به نظر مي رسد مقصود از كراهت ازدواج در اين ايام خصوص آميزش جنسي باشد. در هر حال به حسب آنچه در روايات و كلمات فقها آمده ،ازدواج در زماني كه قمر در عقرب است، مكروه است.
۲. البته يافتن فلسفه اين توصيه نيازمند زمان و تحقيقات بيش تري است؛ ولي به اجمال مي توان گفت ممكن است در زمان قرار گرفتن قمر در برج عقرب، تشعشعاتي از ماه ساطع گردد كه براي نطفه و جنين مضر باشد.
۳. از آن جا كه احكام الهي بي حكمت نيست و بر اساس مصالح واقعي بر بندگان صادر شده ، از اين رو علت كراهت آميزش جنسي در قمر در عقرب ممكن است تأثيرات بد آن روي جنين باشد .
۴. بر طبق روايات مي توان با توكل بر خداوند، دادن صدقه و خواندن دعاهاي وارده، تاثيرات منفي اين ايام را برطرف كرد.

برگرفته از پرسمان

ارتباط دختر و پسر ازدواج انتخاب همسر
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:20941!model&79 -LayoutId:79 LayoutNameالگوي داخلي+مشاوره+++++++