مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 14

حكمت عملي يا اخلاق مرتضوي

UploadedData/Contents/635839613665898015.png

علامه حسن زاده آملي الف. لام. ميم حكمت عملي يا اخلاق مرتضوي، صد كلام از كلمات قصار علامه حسن زاده آملي است كه توسط استاد محترم مهدي الهي قمشه اي ترجمه شرح شده است. اين كتاب شامل ده مقاله است كه عناوين آن عبارتند از: مقاله يكم در معرفت خدا؛ مقاله دوم در توحيد خدا و اخلاص به درگاه الهي عز سلطانه؛ مقاله سوم؛ مقاله چهارم در علامات و صفات اهل ايمان و مراتب يقين و اوصاف پاكان؛ مقاله پنجم در تربيت و تهذيب نفس ناطقه؛ مقاله ششم در اخلاق فاضله و وفا و صفا و حفظ قول و عهد بين خدا و خلق؛ مقاله هفتم در حقيقت دنيا و فراغ نفوس قدسي ازشواغل و موانع جسماني عالم طبيعت؛ مقاله هشتم در سعادت حقيقي و لذات روحاني و حب و ذكر و اشتياق به خدا؛ مقاله نهم در احسان به خلق ، به مال و جاه و قدرت و زبان غيره؛ مقاله دهم در امور اجتماعي.


تقيه علي صفايي حائري
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:9297!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++