مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
5.0 (1)

حكمت طولاني شدن غيبت امام عصر(عج)

/UploadedData/1/Contents/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%8610_8_1.jpg

سدير صيرفى گويد: با برخى از اصحاب بر امام صادق (عليه السلام) وارد شديم، او را نشسته بر خاك ديديم، در حالى كه عبايى خشن با آستين كوتاه پوشيده و با قلبى سوخته، همچون مادر فرزند از دست داده، مى گريست، رنگ چهره اش تغيير كرده و اندوه از گونه هاى مباركش پيدا بود و اشكهايش، لباسش را خيس كرده بود وناله مى كرد:«غيبت شما من را از پا در آورده و خواب و راحتي دل من را از من گرفته است»
 ما حال حضرت را كه ديديم نگران شديم. عرض كرديم: آقا چه اتفاقي افتاده، چه مسئله اي شما را نگران كرده؟
حضرت فرمود: حوادث دوران غيبت فرزندم امام زمان (عليه السلام) حضرت بقيه الله را در ميخواندم و ابتلائات ايشان من را مضطرب كرده، آنها اصرار كردند و حضرت يك بخش از آنچه قابل گفتن بود به ايشان فرمودند.

حضرت داستان حضرت نوح را گفتند كه 950 سال نبوت كردند و با جبهه مقابل درگير بودند. به امت خودشان وعده پيروزي هم داده بودند، اما 950 سال تأخير افتاد؛ در حالي كه حضرت هم در بين آنها بودند. خيلي كار سختي است كه در بين اين ها بودند و مرتب وعده پيروزي مي دادند و اين پيروزي طول كشيد.
حضرت فرمودند: به يك نقطه اي كه رسيد جبرئيل براي حضرت نوح هسته هاي خرمايي را آورده و گفتند: اينها را بكاريد و به قومتان وعده بدهيد كه ان شاء الله وقتي اينها به ثمر بنشينند شايد پيروزي محقق بشود.
دور اول اين كار را كردند و در حالي كه درخت نخل دير به ثمر مي رسد، به ثمر رسيد و ميوه داد. دوباره گفتند: يك بار ديگر بايد از نو هسته هاي اين درخت ها را بكاريد تا سبز بشود. ظاهراً تا هفت بار اين تكرار شد. هر بار يك گروهي از حضرت جدا شدند و گفتند: اين چطور وعده پيروزي است.

 حضرت فرمودند: نكته اش اين بود كه خداي متعال به حضرت نوح وعده داده بود كه بعد از پيروزي ديگر از درون جبهه شما اختلافي پيدا نشود؛ پس بايد همه آنهايي كه بعداً مي خواهند سر بردارند، زودتر جدا بشوند. وقتي امتحان سخت و كوره داغ شد، همه رفتند و فقط آنهايي ماندند كه به حضرت اعتماد داشتند؛ لذا بعد از پيروزي ديگر آن اتفاقات نيفتاد.

 امام صادق عليه السلام فرمودند: كار وجود مقدس امام زمان عليه السلام هم اينطور است؛ غيبتشان طول مي كشد؛ زيرا بايد اتفاقاتي بيفتد كه همراهان حضرت يكدست و آماده و مهيا بشوند تا بعد از اين كه كار تمام شد ديگر از درون جبهه خود حضرت اتفاقاتي بر عليه حضرت نيافتد[1]. 

خلوص تدريجي جبهه حق هميشه با امتحانات سنگين و خالص شدنها همراه است. يك مرزي از اين تفكيك هم در اين دنيا تا در دوران ظهور و رجعت اتفاق مي افتد؛ ولي تا قبل آن يك اختلاطي هست.

پي نوشت:
[1] كمال الدين ج 2 باب 33.
آميختگي حق و باطل(6)، كانال تفسيري استاد ميرباقري.

كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:20884!model&76 -LayoutId:76 LayoutNameالگوي داخلي+++++++اعتقادات