مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)

جهاد با نفس‌

خود ساختگي و جهاد با نفس زير بناي جهاد با دشمن بيروني است و بدون آن‌، اين هم بي‌ثمر است و كربلا سرشار از اين مجاهدت‌هاست‌. نافع‌بن هلال همسري داشت كه نامزد بود و هنوز عروسي نكرده بود، در كربلا هنگامي كه مي‌خواست براي نبرد به ميدان رود همسرش دست به دامان او شد و گريست‌. اين صحنه كافي بود كه هر جواني را متزلزل‌كند و انگيزه جهاد را از او سلب نمايد، ولي او با آن‌كه امام نيز از او خواست كه شادي همسرش را بر ميدان رفتن ترجيح دهد، بر اين محبت دنيوي و غريزي غلبه يافت و گفت‌: «اي پسر پيامبر! اگر امروز تو را ياري نكنم‌، فردا جواب پيامبر را چه بدهم‌؟» جنگيد تا شهيد شد.

منبع:

پيام‌هاي عاشورا از زبان عاشوراييان‌ /سيد مجتبي غيوري نجف آبادي‌

 

 

امام حسين (ع) پيام انتخاب پيام‌هاي عاشورا
Parameter:4675!model&80 -LayoutId:80 LayoutNameالگوي داخلي+وِيژه ++++++