مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 8

تفسير نور ج4

UploadedData/Contents/635411959278315836.png

حجت الاسلام والمسلمين محسن قرائتي مركز فرهنگي درس‌هايي از قرآن

تفسير نور يكي از تفاسير شيعي است كه به زبان فارسى، ساده و روان نگاشته شده است. هدف از تدوين اين اثر اين بوده تا درس‌هايى از قرآن را به صورت پيام درآورد. پيام‌هايي كه راه‌گشاى زندگى و قابل عرضه در جامعه مسلمين باشد. مطالب اين تفسير با روش زير ارائه شده است:
الف ) بيان ريشه و ترجمه لغات مشكل آيه؛
ب ) بيان شأن نزول آيه كه در فهم محتواى آن نقش كليدى داشته است؛
ج ) بيان آيات مرتبط با آيه كه در فهم موضوعى قرآن تأثير به بسزايى دارد؛
د) بيان روايات، ذيل آيه، كه در اين بخش با توجه به گستردگى روايات، تنها به ذكر نمونه هايى بسنده شده است؛
ه ) طرح برخى پرسش‌ها و پاسخ‌گويى به آنها؛
و) پيام‌ها كه مقصود اصلى مؤلف از اين تفسير، همين بخش بوده است تا نشان دهد قرآن كتاب زندگى بشر در همه عصرها و براى همه نسل هاست.
جلد چهارم اين كتاب مشتمل بر آيات مباركه سوره‌هاي هود، يوسف، رعد، ابراهيم، حجر، و نحل است.

 كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:5308!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++