مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (1)
تعداد دريافت: 4

تعامل قرآن وعلوم

UploadedData/Contents/635409405114737973.png

محمد علي رضايي اصفهاني سازمان بسيج اساتيد دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي.

اين كتاب با مطالبي پيرامون قرآن و علوم مختلف اعم از علوم تجربي، انساني و اعجاز علمي قرآن و بسياري مطالب علمي در موضوع قرآن و علم روز است كه در در قطع پالتويي و در پنج فصل ذيل آمده است:
فصل نخست : قرآن و علوم تجربي
فصل دوم : روش برداشت علمي از قرآن
فصل سوم : قرآن و علوم انساني
فصل چهارم : نظريه پردازي‌هاي علمي قرآني
فصل پنجم : اعجاز علمي قرآن.

 كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:5265!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++