مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 68

تاريخ اسلام در آثار شهيد مطهري

/UploadedData/1/Contents/636145777155841874.png

سيد سعيد روحاني نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دردانشگاهها كتاب حاضر، مجموعه اي است برگزيده از آثار شهيد مرتضي مطهري كه براساس سرفصل هاي جديد درس تاريخ اسلام، كه مي تواند منبعي براي تدريس تاريخ اسلام مورد استفادهء استادان مربوط و دانشجويان قرار گيرد. در اين مجموعه از 42 اثر استاد استفاده شده است. منابع و مآخذى كه از كتب استاد استخراج شده همراه با فهرست آيات، روايات و اعلام ارائه شده است. كتاب در شش فصل تنظيم شده است. كه عناوين آن شامل: فصل اول مباحث مقدماتى، فصل دوم، بررسى و تحليل زندگى حضرت محمد (صلى الله عليه وآله)، فصل سوم از سقيفه تا كشته شدن عثمان، فصل چهارم حكومت حضرت على (عليه السلام)، فصل پنجم ائمّه (عليهم السلام) در دوران امويان، فصل ششم نيز با عنوان ائمه (عليهم السلام) در دوران عباسيان.


حسين حمزه سايت تخصصي تاريخ اسلام سلمان فارسي در آينه تاريخ
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:15872!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++