مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 13

بَداء يا محو و اثبات الهى

/UploadedData/1/Contents/635917618051722329.png

علامه عسکری المجمع العلمی الاسلامی بداء یکی از اعتقادات شیعه امامیه است که در آیات و روایات اسلامی ریشه داشته، تنها در بخشی از نظام آفرینش رخ می دهد و مصادیق عینی متعددی از قرآن و احادیث آن را تأیید می کنند. پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی ـ اسنادی با شیوه بیان مصداقی، جوانب موضوع را بررسی و پس از پرداختن به معنای لغوی و اصطلاحی آن از دیدگاه فریقین، مصداق هایی از وقوع بداء در آیات و روایات را ارائه دهد، و سپس ضمن به تصویر کشیدن رابطه آن با علم الهی، نتیجه می گیرد که آیات و اخبار بدائی، نظر شیعه را دراین باره تأیید می کند. معناي لغوي بداء، معناي بداء در اصطلاح علماي عقاید اسلامی، بداء در قرآن کریم، بداء در روایات مکتب خلفا، بداء در روایات امامان اهل بیت، اثر اعتقاد به بداء، از عناوین این کتاب می باشند.


اخلاق در اداره آيت الله حسين مظاهري
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:10492!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++