مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 14

بدايه الحكمه و نهايه الحكمه

UploadedData/Contents/635691877524279435.png

علامه طباطبائي بداية الحكمه كتابي فلسفي، به زبان عربي، از تاليفات مرحوم علامه طباطبايي است. بداية الحكمه كتاب مختصر و مفيدي است كه يك دوره از حكمت الهي در آن گنجانده شده است و كتابي است كاملا استدلالي كه در آن جز دليل و برهان يافت نمي شود، نوشتاري است پيراسته از حشو و زوائد، متين و استوار، و به جرات مي توان گفت كه مقامش در حكمت متعاليه همسان منزلت اشارات بوعلي در حكمت مشاء است. عباراتش گرچه موجز است اما مغلق نيست، در عين اختصار جامع است و مهمترين عناوين و موضوعات و حكمت الهي را در بردارد. اين كتاب در واقع چكيده فلسفه صدرائي موسوم به حكمت متعاليه است كه با توجه به آخرين سير تكاملي آن تنظيم شده است. علامه فقيد كتاب بداية الحكمه را به درخواست بعضي از نزديكانش به منظور تدريس فلسفه در حوزه هاي علميه نگارش كرده و هم اكنون به عنوان نخستين متن درسي فلسفه براي جويندگان حكمت الهي معروف مي باشد و نسبت به ساير متون فلسفي از مزاياي برخوردار است. علامه بداية را در سال 1390 هـ ق در حالي كه 67 سال از عمر شريفش مي گذشت تاليف نمود. سپس كتاب نهايه الحكمه را در تكميل اين كتاب نگاشت كه ازسطح بالاتري نسبت به بدايه محسوب مي¬شود.


فتنه وهابيت
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:6536!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++