مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (1)

آيا خداوند قادر است مخلوقي والاتر از نبي اكرم(ص) خلق كند

/UploadedData/1/Contents/636208510886130188.jpg

موجودات و ممكنات عالم هر كدام در يك درجه و مرتبه وجودي قرار دارند كه وجود نبي اكرم (ص) نيز در بالاترين درجه و مرتبه آن ممكنات هستند يعني بالاترين حد ممكنات. بنابراين چنين سوالي داراي اشكال است، زيرا مي دانيم خداوند بر هر چيزي قادر است اما بايد مخلوق مورد نظر نيز قابليت آن وجود را داشته باشد تا به مرحله ظهور برسد.

 بالاترين حد و درجه ممكنات را وجود حضرت رسول(ص) پر نموده است لذا ديگر جايگاهي براي مخلوق ديگري باقي نمي ماند تا وجود يابد و اگر هم به فرض وجود يابد همان مرتبه و درجه وجودي حضرت رسول اكرم(ص) مي باشد كه با اين كار فقط شايد نام و اسم آن درجه و مرتبه را تغيير داده باشيم وگرنه حقيقت آن تغييري نكرده و تفاوتي نخواهند داشت! لذا چنين امري محال مي باشد و امر محال نيز متعلق قدرت خداوند قرار نمي گيرد نه اينكه خداوند قادر نباشد!

خداوند رسول اكرم(ص) مخلوق
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:11164!model&76 -LayoutId:76 LayoutNameالگوي داخلي+++++++اعتقادات