مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 25

انسان در قرآن

UploadedData/Contents/635408543332056823.png

متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري انتشارات صدرا

از نظر قرآن، انسان موجودي است كه توانايي دارد جهان را مسخر خويش سازد و فرشتگان را به خدمت خويش بگمارد، و هم مي‏تواند به‏  اسفل سافلين سقوط كند. اين خود انسان است كه بايد در باره‏ خود تصميم بگيرد و سرنوشت نهايي خويش را تعيين نمايد. كتاب "انسان در قرآن" مجموعه مباحث شهيد مطهري در رابطه با انسان است كه از ديدگاه قرآني و اسلامي بررسي شده است. انسان در جهان بيني اسلامي، ارزشهاي انسان، انسان قرآن، جاذبه‏هاي معنوي انسان، تقديس و پرستش، توانايي‌هاي گوناگون انسان، خودشناسي، پرورش استعدادها، نقش مؤثر انسان در ساختن آينده‏ خويش، انسان موجود بالقوه، ميدان آزادي و اراده‏ء انسان، محدوديت‌هاي انسان، وراثت، محيط طبيعي و جغرافيايي، محيط اجتماعي، تاريخ و عوامل زماني، طغيان انسان عليه محدوديتها، انسان و قضا و قدر الهي، انسان و تكليف، اطلاع و آگاهي، قدرت و توانايي، آزادي و اختيار، فرق اجبار( اكراه ) با اضطرار، خود آگاهي‏ها، انتقاد از اگزيستانسياليسم و اومانيسم غربي، خود آگاهي عرفاني، از اهم مباحث اين كتاب است.تفسير مكارم شيرازي
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:5262!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++