مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 10

آموزش فلسفه 2

UploadedData/Contents/635668064554737708.png

آيت الله مصباح يزدي اين كتاب ضعف هاى كتاب هاى فلسفى رايج در حوزه، و نيز معضلات ناشى از برخوردهاى افراط آميز و تفريط گرايانه دو طيف طرفدار و مخالف فلسفه را در نظر داشته، و كوشيده است تا آن ضعف ها و معضلات را جبران سازد و نگرشى معقول و متعادل درباره اين دانشِ بنيادين ارائه كند. جلد دوم شامل اين مباحث است: مباحث عام فلسفه, الهيات به معني اخص, شناخت خدا, صفات ثبوتيه و سلبيه واجب‌الوجود و مقولاتي از اين دست .


فتنه وهابيت
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:6385!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++