مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 8

امامت و غيبت از ديدگاه علم كلام

UploadedData/Contents/635563947006426810.png

سيّد شريف مرتضى واحد تحقيقات مسجد مقدس جمكران انتشارات مسجد مقدس جمكران اين كتال ترجمه "المقنع في الغيبة" اثر سيّد شريف مرتضى است. عناوين اصلي كتاب شامل: مختصري درباره روش زندگي وسيره سيد مرتضي(قدّس سرّه)، تأليفات و خدمات سيد مرتضي (قدّس سرّه)، مختصري درباره كتاب «المقنع في الغيبه»، اهميت كتاب، زمان و سبب تأليف كتاب، امامت و غيبت، دو اصل مبنايي براي غيبت، اصل لزوم امامت، اصل لزوم عصمت، ديدگاه ساير فرقهها، انحصار امام در امام غائب، علت غيبت و جهل به آن، حكمت غيبت و جهل به آن، لزوم حفظ كردن اصول بحث، تقدّم اصول بر فروع، فرع قبل از اصول؟ هرگز، اعتماد بزرگان بر اين روش، فرق بين دو روش، غيبت، فرع امامت، برتري اين روش در بحث غيبت، تأكيد بر حفظ سير موضوعي بحث، بررسي حكمت غيبت، پنهان شدن از ديد ستمكاران، فرق بين اختفاء پيامبر و غيبت امام، طولاني يا كوتاه بودن غيبت، عدم غيبت امامان پيشين، فرق بين غيبت و عدم وجود، مخفي بودن پيامبر(صلي الله عليه وآله) و عدم وجود او، ظهور در جانپناه، اقامه حدود الهي در زمان غيبت، غيبت امام و هدايت به حق، امام غايب و بيان احكام، علّت عدم ظهور امام براي دوستان خود، مناسب نبودن اين جواب، جواب از اعتراض نويسنده، جهت ترس از اولياء در هنگام ظهور، تكليف غير مقدور، جواب ازاين اعتراض اينست كه، اساس رسيدن به نتيجه، فرق بين دوست و دشمن در علّت غيبت، آنچه در آينده سبب كفر ميشود در حال حاضر كُفر نيست، مقدمه بحث، الهام گيري اولياء از امام غايب، حدّ تأثير غيبت بر نقش امام(ع)، عدم فرق بين غيبت و ظهور در الهامگيري اولياء، عدم ضرورت ظهور براي اولياء، چگونگي آگاهي امام غائب بر امور، ديدن كارها توسط خود ايشان(ع)، شهادت دادن شاهدان نزد حضرت(ع)، اقرار در نزد امام(ع)، احتمال دوري و نزديكي امام(ع)، امكان تعيين جانشين، بهره وري از وجود امام(ع)، عدم امكان جايگزين براي امام(ع)، كيفيّت آگاهي امام(ع) به زمان ظهور، عدم اعتماد امام(ع) بر ظنّ و گمان، جواب بر طبق روش مخالفين، مورد خاص يكساني حكم ظهور و غيبت.


مهدى عليزاده نشانه هاى يار و چكامه انتظار
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:6040!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++