مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 7

الگوي مصرف

UploadedData/Contents/635453436138813269.png

محمد حسين رضازاده

در اين كتاب، ضمن تعريف اسراف و تبذير در فصولي به اهميت اسراف و آثار آن و علل تحقق آن مي‌پردازد. و همچنين براي اسراف 131 مصداق ذكر شده است.كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:5230!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++