مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 7

الكل و فراوردههاي آن در فقه اسلامي

UploadedData/Contents/635408060089946955.png

سيدحسن وحدتي شبيري دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم

در نوشتار حاضر مؤلف كوشيده است با شناخت كافي از موضوع الكل از يك طرف و بهره‌گيري ازابزارهاي فقهي از طرف ديگر، حساب الكل را از خمر جدا كند. اين نوشته، صرفا استدلالي بوده و براي پديد آوردن زمينه بهتر افتا به رشته تحرير درآمده و مقدمه‌اي است براي رسيدن به مباني دقيق‌تري در اين عرصه:
فصل مقدماتي: شناخت الكل؛
فصل اول : نجاست خمر كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:5248!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++