مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 24

اصول كافي همراه با ترجمه 1

UploadedData/Contents/635343151501970000.png

ثقه الاسلام كليني حاج سيد جواد مصطفوي

اين كتاب ترجمه جلد اول از كتاب شريف "اصول كافي "يكي از منابع اصلي و چهارگانه روايي شيعه است. در اين بخش روايات تحت عنوان كتاب عقل و جهل ذيل عناوين ذيل ترتيب يافته‌اند:

باب وجوب دانش و آموختن آن و تشويق بدان، باب تقليد، باب معانى اسماء و اشتقاق آنها، باب اخذ به قول پيغمبرص و شواهد قرآن، باب كمترين درجه خداشناسى، باب معبود پرستش شده، باب نهى از سخن گفتن در چگونگى خدا، باب ابطال ديدن خدا، خلاصه سخن در صفات ذات و صفات فعل، باب رجوع به قرآن و سنت و اينكه همه حلال و حرام و احتياجات مردم در قرآن يا سنت موجود است، باب مشيت و ارادة، باب عرش و كرسى، باب روح، باب بداء، در اينكه زمين خالى از حجت نماند، باب امتحان و آزمايش، باب سعادت و شقاوت، باب جبر و قدر و امر بين الامرين، باب بيان و معرفى كردن خدا و اتمام حجت وى، باب اختلاف حجت خدا بر بندگانش، باب هدايت از جانب خداست‏، طبقات پيغبران و رسولان و ائمة(ع)  ‏، در اينكه حجت خدا بر خلقش بر پا نشود مگر بوجود امام‏، اگر در زمين بجز دو نفر باقى نمانند يكى از آندو حجت است‏، وجوب اطاعت از ائمه‏، در اينكه رهنمايان تنها ائمة باشند.        شرح
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:5100!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++