مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 11

آشنايي با پيشينه، مباني و ديدگاه هاي جريان وهابيت

/UploadedData/1/Contents/635927163920224836.png

علی بابائی آریا مشعر وهابیت به عنوان یک جریان فکری در جهان اسلام است که از بدو تولد، نقدهای فراوانی متوجه آن شد. عالمان شیعی بسیاری از جمله شیخ جعفر کاشف الغطاء و سید محسن امین عاملی، نقدهایی را در مورد این فرقه ضاله به رشته تحریر درآوردند. کتابی که پیش روی خوانندگان محترم قرار گرفته است، به بررسی و تبیین این جریان پرداخته و چگونگی شکل گیری آن را توضیح داده است، سپس به تشریح مبانی و دیدگاه های وهابیت می پردازد. عناوین اصلی کتاب شامل عناوین ذیل می باشد: وهابیت چیست؟؛ مبانی و دیدگاه های جریان وهابی کدام است؟؛ تهمت ها و نسبت های ناروایی که توسّط وهابیان به شیعه وارد شده کدام است؟


پشت پرده وهابیت علیرضا جوادی
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:10900!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++