مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 32

از حنين تا تبوك

/UploadedData/1/Contents/636145757639845623.png

سيدمهدي امين بيان جوان كتاب حاضر تلخيصي است از تفسير الميزان كه نگارنده آنرا بصورت موضوعي گردآوري كرده است. اين مجلد به بررسي جنگ هاي اسلام با يهود و اقوام ديگر از ديدگاه آيات و روايات اسلامي مي پردازد. كتاب در شش فصل نگاشته شده كه، عناوين اصلي كتاب شامل: فصل اول: جنگ حُنَين؛ فصل دوم: آغاز جنگ هاي اسلام با يهود؛ فصل سوم: جنگ با يهوديان بني النضير؛ فصل چهارم: جنگ با يهوديان بني قريظه؛ فصل پنجم: جنگ خيبر؛ فصل ششم: جنگ تبوك


از حنين تا تبوك بيان جوان سيدمهدي امين
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:15866!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++