مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 9

از اوج آسمان (احاديث قدسي)

UploadedData/Contents/635839544421647471.png

علي اكبر مظاهري پارسايان نويسنده در اين اثر برخي احاديث قدسي را تبيين و تشريح كرده است. اين احاديث برحسب موضوعاتي مانند : گواهان آدميان، رياضت و معرف، اوصاف ستوده، ثمرات عبادت و آفات غفلت، ارادات و رحمت، جفاكاران، دين و زبان، حق همسايه بازتاب كردار و كرامت نفس فراهم آمده است .براي توضيح اين احاديث از اشعار متعددي نيز استفاده شده است.


بيست گفتار شهيد مرتضی مطهري
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:9272!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++