مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 9

از اوج آسمان (احاديث قدسي)

UploadedData/Contents/635839544421647471.png

علي اكبر مظاهري پارسايان نويسنده در اين اثر برخي احاديث قدسي را تبيين و تشريح كرده است. اين احاديث برحسب موضوعاتي مانند : گواهان آدميان، رياضت و معرف، اوصاف ستوده، ثمرات عبادت و آفات غفلت، ارادات و رحمت، جفاكاران، دين و زبان، حق همسايه بازتاب كردار و كرامت نفس فراهم آمده است .براي توضيح اين احاديث از اشعار متعددي نيز استفاده شده است.


عمره محسن قرائتي
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:9272!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++