مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 16

احياي تفكر اسلامي

UploadedData/Contents/635216917985010000.png

شهيد مطهري
اين كتاب مشتمل بر 5 سخنراني تحت همين عنوان است كه در سال 1349 شمسي درحسينيه ارشاد ايراد شده است. سخنراني اول، درباره «اقبال و احياي فكر ديني» برگزار شده و در سخنراني هاي بعدي درباره اين موضوعات است:تفكر ديروز و امروز مسلمين،ميزان تاثير عمل در سعادت انسان، تفكر زنده و تفكر مرده، تفكر اسلامي زهد و ترك دنيا، فلسفه زهد در تفكر اسلامي.
 


كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:4835!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++