مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)

آيا اسلام با ثروت حضرت خديجه(س) پيشرفت كرد؟

/UploadedData/1/Contents/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%AE%D8%AF%DB%8C%D8%AC%D9%87%203.jpg

برخى مى‏ گويند اسلام با دو چيز پيش رفت: با ثروت خديجه و شمشير على، يعنى با زر و زور. اگر دينى با زر و زور پيش برود، آن چه دينى مى‏ تواند باشد؟! آيا قرآن در يك جا دارد كه دين اسلام با زر و زور پيش رفت؟! آيا على (عليه السلام) يك جا گفت كه دين اسلام با زر و زور پيش رفت؟! شك نداريم كه ثروت حضرت خديجه (سلام الله عليها) به درد مسلمين خورد اما آيا وقتي گفته مي شود اموال حضرت خديجه صرف دعوت اسلام شد، يعنى ايشان پول زيادى داشت و بخشي از آن را بين افراد توزيع كردند و گفتند بيا مسلمان شو؟!
آيا يك جا در تاريخ چنين چيزى پيدا مى‏ كنيد؟! در شرايطى كه مسلمين و پيغمبر اكرم (ص) در نهايت درجه سختى و تحت فشار بودند جناب خديجه مال و ثروت خودش را در اختيار پيغمبر گذاشت ولى نه براى اينكه پيغمبر - العياذباللَّه- به كسى رشوه بدهد و تاريخ نيز هيچ گاه چنين چيزى نشان نمى‏ دهد.

اين اموال آنقدر هم زياد نبوده و اصلًا در آن زمان، ثروت نمى‏ توانسته اينقدر زياد باشد. ثروت خديجه كه زياد بود، نسبت به ثروتى كه در آن روز در آن مناطق بود زياد بود نه در حد ثروتِ مثلًا يكى از ميلياردرهاى تهران كه بگوييم او مثل يكى از سرمايه دارهاى تهران بود. مكه شهر كوچكى بود. البته يك عده تاجر و بازرگان داشت، سرمايه ‏دار هم داشت ولى سرمايه دارهاى مكه مثل سرمايه دارهاى نيشابور (مثلًا) بودند نه مثل سرمايه دارهاى تهران يا اصفهان يا مشهد و از اين قبيل كلان شهرها.

بنابراين اگر ثروت خديجه نبود شايد فقر و تنگدستى مسلمين را از پاي درمى ‏آورد. اموال حضرت خديجه خدمت كرد اما نه خدمت رشوه دادن كه كسى را با پول مسلمان كرده باشد، بلكه خدمت به اين معنى كه مسلمانان گرسنه را نجات داد و مسلمانان با پول ايشان توانستند سدّ رمقى كنند.

پي نوشت:
مجموعه‏ آثاراستادشهيد مطهرى، ج‏16، ص 181.

كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:20768!model&78 -LayoutId:78 LayoutNameالگوي داخلي+تاريخ+++++++