مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين (ساعت پاسخگوي احكام شرعي21:30 الي 23 شب11 صبح الي 12:30 ظهر)
0.0 (0)
تعداد دريافت: 28

آشنايي با اسوه هاحجر بن عدي

/UploadedData/1/Contents/636145751270981345.png

جواد محدثي بوستان كتاب قم آشنايي با شخصيت و زندگي اسوه هاي مكتبي، چراغ راه نسل امروز و الگوي ايمان و عمل است. آنها همچون قله هايي در پهنه تاريخ، سرافراز ايستاده اند و انسانها را به پيمودن اين راه فرا مي خوانند. آنچه مي خوانيد ، ترجمه و تلخيص و برداشتي آزاد از كتاب سودمند لبيب بيضوان است، با عنوان حجربن عدي الكندي، راهب اصحاب محمد. حجربن عدي و ياران همراه او، از شهداي افتخار آفرين تاريخ تشيعند كه در عصر سوكت و خفقان، فرياد ظلم ستيزي سر دادند و با طاغوت زمان خويش به مبارزه پرداختند و سرانجام در اين آتش عشق، پروانه وار سوختند و حيات ابدي يافتند. عناوين اصلي كتاب شامل: شناخت اجمالي؛ همپاي حجر، در حوادث تاريخي؛ در حادثه صفين و نهراوان؛ در ايام فتنه هاي معاويه؛ روزگار تاريك؛ حجر بن عدي و مغيره؛ حجربن عدي و زياد؛ به سوي دمشق؛ در شهادتگاه مرج العذراء؛ بازتاب شهادت.


درسهايي از تاريخ تحليلي اسلام رسولي محلاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
Parameter:15861!model&68 -LayoutId:68 LayoutNameالگوي داخلي+كتابخانه++++++