wait لطفا صبر کنید

مركز پاسخگويي به سوالات ديني انوارطاها

احكام شرعي

تفسير

تاريخ

كتابخانه

اعتقادات

مشاوره

ويژه ها

نماز

پاسخگويي آنلاين

درسوگ امام علي (ع)

پس از شهادت امام علي (ع)،  حسن بن علي (ع) به خطبه ايستاد و خدا را ستود و بر او ثنا گفت و بر پيامبر درود فرستاد و سپس گفت:«الا انه قد مضي في هذه الليلة رجل لم يدركه الاولون و لن يري مثله الاخرون.من كان يقاتل و جبرئيل عن يمينه و ميكائيل عن شماله. و الله لقد توفي في الليلة التي قبض فيها موسي بن عمران و رفع فيها عيسي بن مريم و انزل القرآن.الا و انه ما خلف صفراء و لا بيضاء الا سبعمائة درهم فضلت من عطائه اراد ان يبتاع بها خادما لاهله».
امشب مردي درگذشت كه پيشينيان به حقيقت او نرسيده‏اند و آيندگان هرگز مانند او را نخواهند ديد. كسي كه چون نبرد مي‏كرد جبرئيل در طرف راست و ميكائيل در طرف چپ او بودند. به خدا سوگند، در همان شبي وفات يافت كه موسي بن عمران درگذشت و عيسي به آسمان برده شد و قرآن نازل گرديد. بدانيد كه او زر و سيمي از خود برجا نگذاشت مگر هفتصد درهم كه از مقرري او پس‏انداز شده بود و مي‏خواست با آن مبلغ براي خانواده‏اش خادمي بخرد.
سپس قعقاع بن زراره برخاست و گفت:«رضوان الله عليك يا امير المؤمنين، فوالله لقد كانت حياتك مفتاح خير و لو ان الناس قبلوك لاكلوا من فوقهم و عن تحت ارجلهم و لكنهم غمطوا النعمة و آثروا الدنيا علي الاخرة».
رضوان خدا بر تو باد اي امير مؤمنان به خدا سوگند زندگيت كليد هر خير بود، و اگر مردم ترا مي‏پذيرفتند از بالاي سر و زير پاي خود مي‏خوردند و نعمت خدا آنان را فرا مي‏گرفت؛ ليكن اينان نعمت را ناسپاسي كردند و دنيا را بر آخرت برگزيدند.
ابوالاسود دوئلي ابيات زير را در رثاي علي (ع) سروده است:

الا ابلغ معاويه بن حرب
فلا قرت عيون الشامتينا

افي شهر الصيام فجعتمونا
بخير الناس طرا اجمعينا؟

قتلتم خير من ركب المطايا
و ذللها و من ركب السفينا

و من لبس النعال من حذاها
و من قرء المثاني و المبينا

اذا استقبلت وجه ابي‏حسين
رايت النور فوق الناظرينا

لقد علمت قريش حيث كانت
بانك خيرهم حسبا و دينا

به معاوية بن حرب بگوييد كه چشمهاي شماتت كنندگان روشن مباد. آيا در ماه رمضان ما را به سوگ بهترين تمام مردم نشانديد؟ بهترين كسي را كشتيد كه بر دامها سوار شد و آنها را رام كرد، بهترين كسي كه نعلين بپا كرد و بهترين كسي كه آيات مثاني و كتاب مبين را خواند. اگر به روي پدر حسين بنگري فروغ او را مشاهد مي‏كني كه بر فراز سر بينندگان پرتو انداخته است. اي علي، قريش هر كجا باشد دانسته است كه تو در حسب و دين بهترين آنان هستي.
از جمله كساني كه درباره‏ي علي (ع) مرثيه گفته است صعصعة بن صوحان است كه در بلاغت و حاضر جوابي معروف بوده است. او چنين در سوگ اميرالمؤمنين (ع) سخن گفت:
پدر و مادرم فداي تو باد اي امير مؤمنان و گوارا باد بر تو (كرامتهاي الهي).همانا تو پاكيزه مولد و شكيبا و مجاهد بودي و به آنچه آرزو داشتي رسيدي و با خدا معامله‏ي پر سودي كردي و به سوي پروردگار خود شتافتي و او تو را با خوشي و نويد پذيرفت و فرشتگان بر تو گرد آمدند و در جوار مصطفي (ص) ساكن شدي و خداوند تو را در جوار او قرار داد و منزلتي مانند منزلت او به تو عطا كرد و از جام خود سيراب فرمود:
از خداي خود (كه پيروي از تو را بر ما منت نهاد و توفيق داد كه به روش تو عمل كنيم و دوست دوستانت بوده و دشمن دشمنانت باشيم) مسئلت مي‏كنيم كه ما
را با تو محشور سازد، زيرا به مرتبه‏اي رسيدي كه پيش از تو كسي به آن نرسيد و مقامي را به دست آوردي كه پيش از تو كسي به دست نياورد. تو در راه خدا پيشاپيش پيامبر به بهترين صورت جهاد كردي و دين خدا را استوار كردي و سنت را محكم ساختي و فتنه را خاموش كردي و اسلام به تو پايدار شد و دين به تو انتظام پذيرفت و مناقبي در تو گرد آمد كه در غير تو جمع نشده است. پيش از هر كسي دعوت پيامبر (ص) را اجابت كردي و پيروي او را بر هر چيز ديگر مقدم داشتي و به ياري او پيشقدم شدي و با جان خود در راه خدا فداكاري كردي و شمشير خود را براي ياري او از نيام بركشيدي. هر ستمكار سرسختي به وسيله‏ي تو شكست خورد و هر كافري به دست تو خوار شد. كفر و شرك و ستم با دست تو بركنده شدند و گمراهان و سركشان را هلاك كردي. پس گوارا باد بر تو اي اميرالمؤمنين آنچه را كه خداوند از اين مناقب و فضائل بر تو ارزاني داشت. نزديكترين مردم به پيامبر بودي و قبل از همه ايمان آوردي و در علم و فهم از همه برتر و در يقين كاملتر و از همه شجاعتر و دليرتر و سوابق تو در اسلام از همه بيشتر است.
پس خداوند ما را از اجر تو محروم نسازد، زيرا تو كليد خيرات بودي و در بديها را به روي ما بستي. اما با شهادت تو درهاي بدي به روي ما باز شد و درهاي خير بسته گرديد. اگر مردم سخنان تو را مي‏شنيدند خيرات از بالا سر و از پايين پاي آنان روان مي‏شد، ولي افسوس كه دنيا را بر آخرت ترجيح دادند.
خوارج و ديگر دشمنان اسلام از اين جنايت هولناك ابن‏ملجم خوشحال بودند و از اقدام وي تمجيد مي‏كردند. يكي از خوارج به نام عمران بن حطان وقاشي درباره‏ي ابن‏قثم گفته است:

يا ضربة من تقي ما اراد بها
الا ليبلغ من ذي العرش رضواناً

اني لاذكره يوما فاحسبه
اوفي البرية عندالله ميزاناً

چه ضربتي از پرهيزگاري كه جز رسيدن به رضوان الهي از آن قصدي نداشت. من وقتي او را به ياد مي‏آورم تصور مي‏كنم كه نزد خداوند كفه‏ي ترازويش از همه سنگينتر است.
و قاضي ابوطيب طاهر بن عبدالله شافعي در پاسخ او چنين سروده است:

يا ضربة من شقي ما اراد بها
الا ليهدم للاسلام اركاناً

اني لا ذكره يوما فالعنه
دنيا و العن عمراناً و حطاناً

عليه ثم عليه الدهر متصلاً
لعائن الله اسراراً و اعلاناً

فانتما من كلاب النار جاءبه
نص الشريعة برهاناً و تبياناً
چه ضربتي از تبهكاري كه جز ويران كردن پايه‏هاي دين از آن قصدي نداشت. من روزي كه او را به ياد مي‏آورم يك دنيا به عمران و حطان لعن مي‏كنم. بر او باد پيوسته لعنتهاي خداوندي در آشكار و نهان، و شما از سگهاي دوزخ هستيد كه نص شريعت بر آن شاهد و گواه است.
بدين طريق شعله‏هاي پر فروغ حيات انسان والايي كه در كعبه زاده شد و در مسجد به شهادت رسيد خاموش شد. انساني كه، پس از رسول اكرم (ص)، جهان براي او همتايي نديده و نخواهد ديد. نه در جهاد و ايثار براي او نظيري بود، نه در علم و آگاهي از اسرار هستي، نه در ديگر فضائل، تا آنجا كه وجود شريفش مجموعه‏اي از اضداد بود كه هرگز در شخصي گرد نمي‏آيند:

جمعت في صفاتك الاضداد
فلهذا عزت لك الانداد

زاهد حاكم حليم شجاع
فاتك ناسك فقير جواد

در تو صفات گوناگون گرد آمده‏اند و از اين رو براي تو همتايي نمي‏توان يافت. تو انساني وارسته و سياستمدار و بردبار و شجاع و عابد و جري‏ء و تهيدست و سخاوتمند و ايثارگر هستي.
نگارنده در همين جا دامن سخن را، با كمال شرمندگي، كوتاه مي‏كند و مي‏داند كه نتوانسته است حتي نيمرخي ناقص از چهره‏ي ملكوتي و ممتاز اميرالمؤمنين
امام علي (ع) را ترسيم كند. اما خوشحال است كه به وظيفه خود عمل كرده و با در درست داشتن يك بسته نخ بي ارزش در عداد خريداران يوسف در آمده است، شايد كه روزي مشمول شفاعت اوگردد.
منبع:
كتاب فروغ ولايت.آيت الله سبحاني.ص781

 

امام علي (ع) رمضان شهادت
NotCache List Paramters: 23&123&4498!Model&0!RelateType&0 Name List:
NotCache List Paramters: 6&0&0!Model&219 Name List:نمايش رندوم كتب - كل ++++++