wait لطفا صبر کنید
پاسخگويي آنلاين
0.0 (0)
تعداد دريافت: 2

مي شكنم در شكن زلف يار

حسین سروقامت نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها دفتر نشر معارف کتاب، مجموعه ای از داستانهایی است، که به اتفاقات و مسائلی که برای برخی افراد روی داده، که می توان در این داستانها دست خدا و یاری او را به وضوح مشاهده نمود. این داستانها می تواند باعث عبرت و هدایت جوانانی باشد که ریشه در پاکی و عفت دارند و عمق جانشان، آماده و پذیرای حقایق می باشد. گره زلف يار، ملكه دبى، كاروان لندن، به كجا چنين شتابان، نام سومين تن، مى رود از سينه ها در سينه ها، فقط يك قدم، پدر، مادر، ما متهميم، ما را به ميزبانى صياد الفتى است، اعتراض، آن سلام شرم آگين، «آن» زن سرگردان روس و ... برخی عناوین این داستانها هستند.


عشق برتر جواد محدثي
NotCache List Paramters: 6&699&10736!Model&179!RelateType&0 Name List:الگوي ليستي مرتبط ها - كل
كاربر گرامي سوالات خود را از بخش "ارسال سوال ديني " ارسال كنيد.
NotCache List Paramters: 6&0&0!Model&219 Name List:نمايش رندوم كتب - كل ++++++